Vindsvåningsinredning fortsätter…

23 nov Vindsvåningsinredning fortsätter…

Arbete fortskrider och beräknas vara klar under januari 2017.