TRÄHUS

När man bygger trähus så bygger man först en grund av betong eller lättbetongmaterial. Sedan byggs stommar och väggar i trä och isolering läggs in. Oftast brukar man också täcka innertak och innerväggar med gips för att minska brandrisken.
De vanligaste virkestyperna till trähus är gran och furu. Beroende på vad träet ska användas till så skiftar valet av virke beroende på styrka och utseende. Vanligtvis används gran, furu och virke av finare kvaliteter som beklädnadsvirke medan det ställs högre säkerhets- och hållbarhetskrav på trävirket som används i de bärande delarna. Vi ser till att rätt material används till ert husbygge och levererar ett kvalitetshus åt er med flexibel och säker leverantör Lappli-Hus.

 

LAPPLI TRÄHUS

Lappli- Hus med sin långa historia, sedan 1978 har bolaget klarat både upp och nedgångar. Under alla år har bolaget visat sin styrka på små husmarknaden. Under dessa år har bolaget stärkt sin position både i Sverige och i Skandinavien.

 

Lapplis samtidiga husmodeller karakteriseras av det moderna krav på ekonomisk och ekologisk boendelappli. I samtliga Lappli- Hus modeller kan anpassas till kundens önskemål och krav. Lapplis konstruktioner är mycket flexibla. De tekniska lösningarna tillåter stor flexibilitet. Yrkeskunniga medarbetare tillverkar alla huselement i fabrikens goda arbetsmiljö. Varje hus med alla sina detaljer produceras enligt beställning. En av Lappli Hus styrkor är dennes korta leveranstid som kan vara avgörande för hela byggprojektet.
Lappli- Hus består av fyra husgrupper- Traditionella hus , Moderna hus, Trevliga hus och fritidshus. Alla husgrupper innehåller många olika hus alternativ som kan passa de flesta kunder.

 

Det är bara att välja vilket hus alternativ passar Er! Just då träder Jobpower till verket och bygger huset till Er! Det bara att flyttan in!

 

“Låter enkelt! Vi vet hur man gör!”

lappli

 

TRADITIONELLA HUS

Lappli- Hus affärside är att marknadsföra småhus i enlighet med den norrbottniska byggtradition som uppfyller modernt boende. Den moderna byggtekniken modsvarar alla dagens bygg krav. Lapplis traditionella hus modeller saknar motstycke på marknaden. De flesta hus detaljer härstammar från den klasiska byggtraditionen.
Se några förslag här nedan.

Traditionell-1Traditionell-2Traditionell-3

 

MODERNA HUS

Huset ”Strandsvala 189” vinnare på bostadsmässas 2005, gav Lappli- Hus inspiration till att göra en husserie som är både modern och elegant. Den passar utmärkt i stadsmiljö. Husen är två till tre våningar höga, trots det betraktas dessa hus som standardhus som mottsvarar en känsla av tradition och ny tänkande. Några exempel som Härmsångaren 220 m2 och Klippsvalan 244m2. Vad tycks?

modern-1modern-2modern-3

 

TREVLIGA HUS

Under de gångna tiderna har vi anpasatt våra hus till marknadens behov. Det hemtrevliga huset kan erbjudas som kanske ”förstahuset” till familjen. Det ”lillahuset” med alla moderna lösningar med väl genomtänkt plan lösning kan enkelt anpassas till många familjs önskemål. Med enkla lösningar och funktionalitet kan huset motsvara allas förväntningar.

Trevlig-1trevlig-2trevlig-3

 

FRITIDSHUS

Lappli- Hus byggde sina första hus redan 2000 i samband med byggnation av finlands största fjäll skidanläggning. Lapplis fritidshus är av hög kvalité som klarar extrema artiska förhållande. Dessa hus innehåller många fördelar som, huset bevarar sin skönhet och karakter, flexibel planlösning med möjlighet till snabb montering året om.
Se några förslag här nedan.

Fritid-1fritid-2fritid-3