Projekt Rakbladet

14 apr Projekt Rakbladet

Projekt Rakbladet i Gävle har avslutats med hus B och C. Flera av köparna har redan flyttats in i sina nya bostäder.