Inredning av en vindsvåning

28 jan Inredning av en vindsvåning

Bolaget fått uppdrag att inreda en vidsvåning i Stockholm. Arbete kommer att pågå under våren 2016…